Jaarcursus


In het komende seizoen vanaf oktober 2017 kun je het eerste en het tweede jaar van de jaarcursus zowel in Amsterdam als op de Veluwe volgen. Het derde jaar wordt alleen op de Veluwe gegeven. Aan het derde jaar kun je meerdere jaren achtereen meedoen. 

Kosten:

Elk cursusjaar van de jaarcursus kost 465,- euro (dat is 100,- euro inschrijfgeld en 365,- euro cursusgeld, vrij van BTW).

Inbegrepen zijn:
- 8 cursusdagen van 10-16u
- Koffie/thee/koek tijdens de hele cursusdag
- Notities van elke les na afloop per mail thuisgestuurd
- Individuele begeleiding per e-mail
- Studie- en beoefengroepjes thuis voor wie daar behoefte aan heeft

Niet inbegrepen zijn je reiskosten en je lunch (zelf meebrengen of in de omgeving gaan lunchen). Als je geen of weinig inkomsten hebt, kun je om een korting vragen.

 

****************************

LET OP: De jaarcursussen in Amsterdam en op de Veluwe zijn nu allemaal volgeboekt, behalve het derde jaar. Daarom heb ik een extra jaarcursus-1 gepland op 8 vrijdagmiddagen, eveneens in Vierhouten op de Veluwe. Kijk hieronder voor de data. Als je op een wachtlijst wilt voor een van de volgeboekte jaarcursussen, stuur me een mailtje.

***************************

 

Jaarcursussen in Amsterdam

Het eerste en het tweede jaar van de jaarcursus in Amsterdam wordt gegeven in "De Ruimte", een sfeervolle zaal heel rustig gelegen vlakbij de Amstel. Elke cursusdag begint om 10:30u (vanaf 10u koffie/thee en koek) en is rond 16:00u afgelopen. Er is een lunchpauze van een uur, waarin je in de stad kunt gaan lunchen, of zelf iets meebrengen en gezamenlijk met andere deelnemers in De Ruimte lunchen. Meer informatie over deze ruimte vindt je op www.deruimteamsterdam.nl

Eerste jaar in Amsterdam: (Volgeboekt)

Het eerste jaar van de jaarcursus in Amsterdam is volgeboekt. Als je op een wachtlijst wilt, stuur me een mailtje

 

De cursusdagen van het eerste jaar in Amsterdam zijn op de volgende 8 zaterdagen: 
14 okt, 11 nov, 16 dec 2017, en 6 jan, 3 feb, 3 mrt, 31 mrt, en 28 apr 2018.

Tweede jaar in Amsterdam: Volgeboekt!

Het tweede jaar van de jaarcursus in Amsterdam is volgeboekt. Als je op een wachtlijst wilt, stuur me een mailtje

De cursusdagen van het tweede jaar in Amsterdam zijn op de volgende 8 zondagen: 
15 okt, 12 nov, 17 dec 2017, en 7 jan, 4 feb, 4 mrt, 1 april, en 29 apr 2018.

 

Jaarcursussen op de Veluwe

Op de Veluwe hebben we een heel sfeervol ingerichte ruimte met een prachtige meditatiezaal midden in de bossen. Dit centrum heet toevallig ook "de Ruimte" en is gelegen aan de Elspeterweg 177 - 8076 PB Vierhouten. Je vindt meer informatie op de website www.centrumderuimte.nl

Hier beginnen we om 10.00u (vanaf 9.30u koffie/thee/koek), tot ongeveer 16.00u. Er is een lunchpauze van anderhalf uur, waarin je in de omgeving kunt gaan lunchen, of zelf iets meebrengen en gezamenlijk met andere deelnemers in De Ruimte lunchen. Er is dus wat extra vrije tijd in de lunchpauze om te gaan wandelen in de prachtige omgeving.

De vrijdagmiddagcursus begint om 14.30u  (koffie/thee vanaf 14u) en duurt tot ongeveer 19u, met alleen een theepauze halverwege.

 

Er zijn drie eerstejaarsgroepen op de Veluwe.

Groep 1A wordt gegeven op de volgende 8 zaterdagen: (Volgeboekt)
7 okt, 4 nov, 2 dec 2017, en 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 7 apr en 5 mei 2018.

groep 1B wordt gegeven op de volgende 8 zondagen: (Volgeboekt)
22 okt, 19 nov, 10 dec 2017, en 21 jan, 18 feb, 18 mrt, 15 apr, 13 mei 2018.

 

Groep 1C wordt gegeven op de volgende 8 vrijdagmiddagen:
20 okt, 17 nov, 8 dec 2017, en 19 jan, 16 feb, 16 mrt, 13 apr, 11 mei 2018

Tweede jaar op de Veluwe: (Volgeboekt)

De cursusdagen van het tweede jaar zijn op de volgende 8 zaterdagen:
21 okt, 18 nov, 9 dec 2017, en 20 jan, 17 feb, 17 mrt, 14 apr, 12 mei 2018.

 

Derde jaar op de Veluwe:

De cursusdagen van het derde jaar zijn op de volgende 8 zondagen:
8 okt, 5 nov, 3 dec 2017, en 14 jan, 11 feb, 11 mrt, 8 apr en 6 mei 2018.

 

De inhoud van de jaarcursussen:

Voor veel mensen is het weliswaar duidelijk dat meditatie een weg is naar meer geluk en vriendelijkheid in hun leven, maar vaak lukt het in de praktijk toch niet om een regelmatige beoefening gaande te houden. En als dat wel lukt, blijkt het vaak toch te moeilijk om de resultaten van die beoefening ook toe te passen in het dagelijkse leven en in emotioneel lastige situaties. Deze jaarcursus biedt daarom het volgende programma

  • Eens per maand een zaterdag of zondag vol meditatie, uitleg en onderricht, en uitwisseling met andere beoefenaars.
  • Individuele coaching per e-mail als je tussendoor vragen of obstakels tegenkomt in je meditatie of in de toepassing ervan in het dagelijkse leven.
  • Eventueel kleine studie- en meditatiegroepjes van deelnemers die elkaar ontmoeten of anderszins met elkaar contact houden
    tussen de jaarcursusdagen door (naar behoefte en vrijwillig)

De meditatie-methoden die in de jaarcursus gebruikt worden, zijn afkomstig uit het boeddhisme, en met name uit de Dzogchen-traditie binnen het Tibetaans boeddhisme. Het zijn buitengewoon effectieve methoden om te leren je geest tot rust te brengen en zijn eigen volmaakte natuur te herkennen. Veel meditatie-methoden die tegenwoordig in het westen gebruikt worden, zijn alleen gericht op het kalmeren van de geest en op het leren je af te sluiten voor de drukte en stress van het moderne leven. De meditatietechnieken uit de Dzogchen-traditie zijn erop gericht je diepste natuur te herkennen, tevens de natuur van alle verschijnselen. Het is een methode waarbij je leert jezelf te de-identificeren met de inhoud van je geest: drukke gedachten en beknellende emoties, en in plaats daarvan te rusten in een natuurlijke, heldere en liefdevolle staat van zijn. Beginnende meditatoren wordt aangeraden deze methode één tot vier keer per dag 5 minuten te oefenen.


De meditatiemethoden worden ondersteund door onderricht over de aard van de geest en van de werkelijkheid, en de onderling afhankelijke relatie tussen beide. Elke les zal een onderwerp aansnijden dat hiermee verband houdt, zoals over de veranderlijke en onderling afhankelijke aard van alle verschijnselen, over leven en sterven als illusoire verschijnselen, over identificatie als oorzaak van al het lijden, over non-dualiteit als "gewone" ervaring, over liefde en seks als hulpmiddelen op het spirituele pad. Er zal ruimte zijn voor vragen, en "huiswerk" waarmee je thuis aan de slag kunt in studie en beoefening. Er is geen minimum eis aan de tijd die je thuis aan deze jaarcursus besteed.


Studie en beoefening vormen de basis van het spirituele pad. Maar het doel is dat je het resultaat -vriendelijkheid en helderheid van geest- ook kunt benutten in je dagelijkse leven en tijdens beknellende emoties. Om dat te oefenen maken we soms ook gebruik van westerse methoden uit de trainings-psychologie. Tenslotte is ook de onderlinge uitwisseling tussen deelnemers een belangrijk onderdeel van deze cursus: van elkaars moeilijkheden en oplossingen kunnen we leren.

 

Voor wie:

Deze jaarcursus is bedoeld voor mensen die willen leren mediteren als een manier om zelf-afwijzing en beknellende emoties te laten oplossen in een natuurlijke staat van zijn, die hun leven willen verrijken met een spirituele visie op geest en werkelijkheid, en die meer geluk, vriendelijkheid en eenvoud willen creëren voor zichzelf en anderen. Er wordt geen aanvangsniveau verlangd. Het niveau van de cursus komt overeen met dat van mijn boeken en mijn video's. Als je volledig profijt wilt halen uit de cursus, is het aan te bevelen om een dagelijkse meditatie-beoefening te beginnen van minimaal 15 minuten, gespreid over drie sessies van 5 minuten. Na afloop van elke les ontvang je de notities van de presentaties tijdens die les via de mail thuis. Er wordt verder geen cursusmateriaal verstrekt of vereist.

Professionele hulpverleners kunnen in deze jaarcursus hun inzicht vergroten in de werking van de menselijke geest en de verschillende niveaus van spirituele ontwikkeling. Ze kunnen tevens hun communicatieve vaardigheden vergroten: leren luisteren op een meditatieve manier en vanuit een natuurlijke helderheid en vriendelijkheid leren omgaan met hun cliënten. Deze jaarcursus is ook geschikt als na- of bijscholing ten behoeve van hulpverleners, trainers en therapeuten die mindfulness en meditatie als onderdeel van hun werkzaamheden (willen) gebruiken.

 

Heb je al ervaring met meditatie, dan kun je die benutten om je beoefening naar een dieper en effectiever niveau brengen. Heb je nog geen meditatie-ervaring, dan kun je met deze cursus meteen in het diepe springen qua inhoud en methode van beoefenen. Je hoeft daarbij niet bang te zijn voor moordend lange zitsessies: in deze traditie wordt het herhalen van korte sessies als veel effectiever beschouwd dan lange marathonsessies. De grootte van de groep hangt af van het aantal aanmeldingen, met een maximum van rond de zeventig deelnemers. Er wordt ook gewerkt in subgroepen van ongeveer vijf deelnememers. De sfeer in de jaarcursus zal er een zijn van vriendelijkheid, stilte en onderzoek, uitwisseling en gezelligheid, soms liefdevolle confrontatie, altijd humorvolle helderheid en veiligheid.

Het tweede jaar van de jaarcursus: verdieping

Voor wie het eerste jaar van de jaarcursus gedaan heeft, is er de mogelijkheid om een vervolgjaar te doen. Hierin gaan we verder met meditatie en ondericht over spiritualiteit op dezelfde wijze als in het eerste jaar.
Spirituele beoefening is altijd gericht op het herkennen van de natuur van de geest, én op het transformeren van de inhoud van de geest: gedachten en gevoelens. Het zijn deze transformerende oefeningen die door regelmatige herhaling je houding ten opzichte van samsara en het drukke leven vol afleiding langzaam aan veranderen in meer vriendelijkheid en eenvoud. Ze brengen meer helderheid over je prioriteiten in dit leven.

Daarnaast gaan we in het tweede jaar ook de diepte in van de essentiële beoefening van Dzogchen, de uit het Tibetaans boeddhisme afkomstige methode die zich rechtstreeks richt op het herkennen en realiseren van de natuurlijke staat van Zijn. Sommige methoden uit deze traditie zijn in staat je heel direct in aanraking te brengen met je natuurlijke staat van Zijn. Daarnaast bestuderen we af en toe fragmenten van traditionele spirituele teksten uit de Dzogchen- en Advaita-traditie (zoals Longchenpa en Nisargadatta), en hun betekenis voor onze eigen ervaring en leefsituatie. In het nieuwe tweede jaar zijn de meditatiesessies iets langer dan in het eerste jaar.

LET OP: Het tweede jaar is een samenvoeging van enkele aspecten van het oude tweede jaar met de belangrijkste onderdelen van het oude derde jaar. Cursisten die afgelopen seizoen het tweede jaar gedaan hebben, gaan verder in het nieuwe tweede jaar dat dus eigenlijk grotendeels het vroegere derde jaar is.

 

Het derde jaar van de jaarcursus:

Voor wie het eerste en het tweede jaar van de jaarcursus gedaan heeft (en het voormalige derde jaar), volgt het nieuwe derde jaar. Dit jaar gaat er vanuit dat de deelnemers thuis een regelmatige meditatiebeoefening hebben. Er wordt in dit jaar nog meer tijd besteed aan meditatie en contemplatie dan in de vorige jaren. Daarnaast blijft het toepassen van de Dzogchen-manier van kijken in subgroepjes een belangrijk onderdeel. Ook het individueel werken met pijnlijke situaties en emoties uit je dagelijkese leven krijgt meer ruimte.

LET OP: Het nieuwe derde jaar is dus bedoeld voor cursisten die de eerste drie jaren van de jaarcursus gedaan hebben. Het is dus eigenlijk een "vierde jaar"| maar door het samenvoegen van tweede en derde jaar heet dit jaar voortaan "derde jaar". Het is bovendien een doorlopend verzameljaar waarin ook deelnemers zitten die al meer dan drie jaren de jaarcursus hebben gevolgd.