Workshop spirituele relaties


Waarom deze workshop?

De aanleiding tot deze workshop is mijn boek "Verslaafd aan liefde, de weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties". Uit vele reacties blijkt dat er behoefte is aan concrete handvatten om het traditionele relatiedenken los te laten, en een nieuwe vorm van relatie te onwikkelen die niet langer gebaseerd is op behoeftigheid en angst, maar op liefde en spirituele ontplooiing. De spirituele relatie is een relatievorm waarin de partners hun autonomie en spirituele ontwikkeling vooropstellen en elkaar daarbij helpen. Ook mijn boek "Bevrijd door liefde" gaat over dit onderwerp en belicht de meer praktische kanten ervan. Mijn laatste boek "Over liefde en loslaten" gaat meer speciaal over de relatiecrisis en hoe die te benutten voor spirituele groei.

 

Plaats en tijd

(LET OP: Er is op dit moment nog geen volgende workshop gepland. Als je mijn nieuwsbrief volgt, krijg je tijdig bericht erover.

 

De workshop Spirituele relaties vindt doorgaans plaats in "Centrum de Ruimte" te Vierhouten opeen zaterdag en zondag van 10u tot 17u. Er is een lunchpauze van anderhalf uur, waarin je in de buurt kunt gaan lunchen, of je zelf meegebrachte lunch nuttigen en ook nog gaan wandelen in de prachtige omgeving. In centrum De Ruimte is beperkte mogelijkheid tot overnachten. Meer informatie over deze locatie vindt je op https://www.centrumderuimte.nl/ 
Verder zijn er veel hotels in de directe omgeving, in Vierhouten, Elspeet en Nunspeet. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon thuis overnachten als je niet te ver weg woont.

 

Kosten en aanmelding

Totale kosten van deelname: €265,- (100,- inschrijfgeld en 165,-cursusgeld) Als je weinig inkomsten hebt, kun je om een korting vragen.

Inbegrepen: koffie/thee/koekjes, eventueel extra cursusmateriaal (per mail), individuele support (per mail). 

Niet inbegrepen: lunch (zelf meenemen of in de buurt gaan lunchen), en verder alle eventuele reis en verblijfkosten.

Als je nog vragen hebt, stuur me een mailtje: jg@jangeurtz.nl

 

Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die "Verslaafd aan liefde", "Bevrijd door liefde" en/of "Over liefde en loslaten" gelezen heeft, en praktische handvatten wil om op een spirituele manier relaties aan te gaan: gericht op autonomie, liefde en spirituele ontplooiing. Het is dus geen paren-workshop: heb je geen relatie dan kun je in de workshop je mogelijkheden verbreden om in de toekomst een spirituele relatie aan te gaan. Als je wel een relatie hebt, kun je met of zonder je partner deelnemen. Als je partner ook aan deze workshop meedoet, kun je de oefeningen naar keuze met elkaar of met andere deelnemers doen. Het aantal deelnemers hangt af van het aantal aanmeldingen, met een maximum van ongeveer 70 deelnemers.

Er wordt voor deze cursus geen aanvangsniveau verlangd. Het niveau van de cursus komt overeen met dat van mijn boeken en mijn video's. Na afloop van de workshop ontvang je de notities van de presentaties via de mail thuis. Er wordt verder geen cursusmateriaal verstrekt of vereist.

Professionele hulpverleners kunnen in deze workshop hun inzicht vergroten in de werking van de menselijke geest, met name in het aangaan van liefdesrelaties en de processen die ten grondslag liggen aan het mislukken of verzanden van veel relaties, en ten aanzien van eenzaamheids- en verlatingsproblematiek. Ze kunnen tevens hun communicatieve vaardigheden vergroten: leren luisteren op een meditatieve manier, en vanuit een natuurlijke helderheid en vriendelijkheid leren omgaan met hun cliënten. Deze workshop is ook geschikt als bijscholing ten behoeve van hulpverleners, trainers en therapeuten die mindfulness en meditatie als onderdeel van hun werkzaamheden (willen) gebruiken.

 

Het probleem

Bijna iedereen heeft een zelfbeeld dat gebaseerd is op zelfafwijzing, en op behoeftigheid aan liefde en erkenning van buitenaf om je waardevol te kunnen voelen. Veel liefdesrelaties raken daardoor na een tijdje in een crisis en lopen stuk, of -wat erger is- komen terecht in een gezapig soort samenzijn, uitsluitend gericht op veiligheid en routine. En dat is jammer, want achter die versluierende en soms beknellende patronen zit wel een diepe en authentieke liefde. Die wordt echter steeds onbereikbaarder en in plaats daarvan ben je verwikkeld in een wederzijdse bevestiging van allerlei oude patronen en gevoelens. Liefde verandert steeds meer in veiligheid, en die wordt steeds meer een beknelling.Maar het alternatief -de relatie beëindigen- vervult je steeds meer met angst.Er lijkt geen andere oplossing dan te vluchten in de alledaagse bezigheden.

Voor iemand die geen relatie heeft, vindt een vergelijkbaar proces plaats: hij of zij krijgt steeds meer last van het gemis aan een vervullende relatie, gaat zichzelf daarover afwijzen, en ontwikkelt een toenemende behoeftigheid aan een nieuwe relatie, of aan bezigheden en middelen die deze behoeftigheid proberen toe te dekken. Als zich dan de kans op een nieuwe relatie voordoet, klamp je je daar zo aan vast dat er van meet af aan geen ruimte is voor autonomie en ontplooiing, waardoor ook deze relatie na een tijdje verzandt in gezapige veiligheid of stukloopt in een crisis.

 

De oplossing

Het boek "Verslaafd aan liefde" laat zien dat er een uitweg is uit deze patstelling, namelijk het onderliggende probleem oplossen: de verstoorde relatie tussen jou en jezelf. Deze workshop leert je in de eerste plaats zien dat je hele zelfbeeld, en dus ook je relatie, gebaseerd is op een negatief geloof over jezelf, en op je aversie voor dit negatieve geloof. Doorgaans probeer je deze diepste pijnlijke zelfafwijzing toe te dekken met allerlei zelfbeschermende patronen, en met de liefde en erkenning van anderen. De belangrijkste leverancier van deze bevestiging is de liefdespartner. Zolang je elkaar gebruikt om maar niet je diepste zelfafwijzing te voelen, blijft je relatie een vlucht uit de werkelijkheid, en een bevestiging van de illusie van behoeftigheid. Maar zodra je kiest voor volledige eigen verantwoordelijkheid kun je je negatieve geloof over jezelf benutten als een toegang tot je meest fundamentele natuurlijke staat van zijn. Als je een liefdesrelatie hebt, kun je deze veranderen van een obstakel in een hulpmiddel bij de ontplooiing van je natuurlijke staat. Heb je geen relatie dan kun je deze workshop benutten om je behoeftigheid te veranderen in autonomie, en allerlei beknellende opvattingen over relaties (het zogenaamde "relatiedenken") los te laten. Daardoor is het hebben van een relatie niet langer je levensdoel, en wordt de kans op het krijgen van een vervullende spirituele relatie juist groter.

 

De inhoud

Thema's die in de workshop aan de orde komen zijn onder andere:

- De beknellende basisprincipes van de traditionele relatie

- Expliciet maken van impliciete claims, loslaten wat je wilt loslaten

- Onvoorwaardelijke liefde en toch grenzen stellen:
geen tegenstelling maar twee kanten van dezelfde autonomie

- Seks als spirituele beoefening

- De bevrijdende beginselen van de spirituele relatie

 

De werkvormen

De workshop zal uit spiritueel onderricht en praktische werkvormen bestaan. Je leert en oefent de bijzondere meditatietechniek om je negatieve gevoelens te benutten als toegang tot je natuurlijke staat. Er zijn oefeningen in het niet verliezen van jezelf in contact met een ander. Eigenlijk zijn alle oefeningen erop gericht om samen met een partner (zowel in een liefdesrelatie als in andere relatievormen)  oude patronen te veranderen in spirituele: gericht op ontplooiing in plaats van op toedekking. Deze oefeningen helpen je bij het omhelzen van je eigen negatieve gevoelens in plaats van telkens weer de ander daarvoor verantwoordelijk te stellen (waardoor je jezelf tot slachtoffer maakt). Hoewel deze workshop ook onderwerpen uit de Tantra bevat, is het geen Tantra-training in de beperkte betekenis van het woord. Concreet gesproken: in deze workshop houd je je kleren aan.

Tijdens de workshop is er ruimte om vragen te stellen over praktische en persoonlijke zaken die verband houden met het onderwerp relaties en spiritualiteit, liefde en seksualiteit.