Zomercursussen in Frankrijk


Inschrijving zomercursussen 2021 is geopend!
Met enig optimisme over de ontwikkeling van het corona-gebeuren heb ik weer twee zomercursussen in Frankrijk gepland. De cursus zal niet in de salon van het kasteel gegeven worden maar in de buitenlucht met alleen een afdak tegen zon of regen. Op die manier is er alle ruimte om de in Frankrijk verplichte 1 meter afstand te handhaven, en als je wat meer afstand wil kan dat ook. Voor het werken in kleine groepjes of tweetallen is er ruimte in overvloed rondom het kasteel om de gewenste onderlinge afstand te bewaren. En inmiddels is aangetoond dat besmetting in de buitenlucht bijna nooit voorkomt.
Mocht de cursus onverhoopt toch niet doorgaan wegens corona-maatregelen, dan krijg je volledige restitutie van het betaalde inschrijf- en cursusgeld. Voor de verblijfs-accommodatie in het kasteel geldt in dat geval een andere regeling: daar blijft het eenmaal betaalde reserveringsgeld staan tot een volgende cursus of tot wanneer je op eigen gelegenheid in het kasteel wil logeren. 

LET OP: beide zomercursussen zijn inmiddels volgeboekt. Stuur me een mailtje als je op een wachtlijst wil. Zet erbij voor welke zomercursus (1 of 2).

 

Komende zomer geef ik weer enkele cursussen van een weechateau_valogne_1k op een prachtige locatie in Frankrijk. Het zijn meditatieve weken, maar met voldoende vrije tijd om naar eigen keuze in te vullen: met vakantie-achtige activiteiten of met veel afzondering en meditatie. Het gaat om twee verschillende cursussen die na elkaar gegeven gaan worden. Het is dus ook mogelijk om beide cursussen achter elkaar te doen.

Zomercursus 1: over Dzogchen, de natuurlijke staat van Zijn
Van maandag 21 t/m vrijdag 25 juni 2021

Zomercursus 2: over liefde en relaties op het spirituele pad
Van maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli 2021

Kosten en aanmelden

Elke cursus kost 425,- euro, plus wat je uitgeeft aan je verblijf. Je moet je reis, verblijf en maaltijden zelf regelen. Als je in een appartement op het kasteel wilt logeren of wilt kamperen op de camping bij het kasteel, kun je rechtstreeks contact opnemen met de Nederlandse eigenaars van het kasteel via http://www.chateauvalogne.fr/ Op die website vind je ook links naar websites met informatie over verblijven in de omgeving. Als je je aanmeldt, of als je erom vraagt per mail, stuur ik je nog een lijst met links naar Chambre d'hotes, Gites en campings in de omgeving.

Inbegrepen: feestelijke ontvangst met koffie/thee en taart op zondagmiddag, cursus van maandagochtend tot en met vrijdagavond, en koffie/thee/koekjes tijdens de pauze in de ochtend-sessies.
Niet inbegrepen: maaltijden, reis en verblijfkosten. Je moet dus zelf je reis en je verblijf regelen, en zorgen voor je maaltijden. Als je weinig inkomsten hebt, kun je om een korting vragen.

Zomercursus 1:

Dzogchen, de natuurlijke staat van Zijn

(Let op: deze cursus komt inhoudelijk voor een deel overeen met de retraite in Winterberg en met het tweede jaar van de jaarcursus)

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in spirituele ontwikkeling, en wil leren mediteren op de manier die in mijn boeken beschreven is, en die leidt tot het realiseren van je natuurlijke staat van Zijn.
Bij de meeste van ons is die natuurlijke staat van Zijn verborgen achter ons aangeleerde zelfbeeld: een mentale constructie die gebaseerd is op een negatief geloof over onszelf pluMorvans alle psychische mechanismes die we gebruiken om dat pijnlijke gevoel van zelf-afwijzing toe te dekken met liefde en erkenning van anderen.

Door de juiste manier van meditatie plus het toepassen ervan in ons dagelijks leven, ontwikkel je een steeds vriendelijkere kijk op jezelf. Zelf-afwijzing lost geleidelijk op in helder en oordeelvrij gewaarzijn. Je wordt steeds autonomer in je (liefdes-)relaties waardoor je zowel meer verbondenheid ervaart als ook minder verlatingsangst.

Er wordt voor deze cursus geen aanvangsniveau verlangd. Het niveau van de cursus komt overeen met dat van mijn boeken en mijn video's. Als je volledig profijt wilt halen uit de cursus, is het aan te bevelen om een dagelijkse meditatie-beoefening te hebben of te beginnen van minimaal 10 minuten. Na afloop van de cursus ontvang je de notities van de presentaties tijdens de cursus via de mail thuis. Er wordt verder geen cursusmateriaal verstrekt of vereist.

Inhoud en werkvormen:

Tijdens de ochtendsessie van 10u tot 12.30u leer je de belangrijkste meditatie-technieken en krijg je onderricht over Dzogchen, de non-dualistische tak van het Tibetaans boeddhisme. Het gaat over leren kijken naar je eigen geest en het herkennen van de gewaarzijnde essentie ervan. In deze methode worden geen hele lange meditatiesessies gedaan, meestal niet langer dan 30 minuten per keer. In het onderricht ligt de nadruk op hoe we vanuit deze spirituele visie kunnen leren omgaan met pijnlijke emoties zoals angst, eenzaamheid en zelf-afwijzing, en hoe we ook fijne emoties kunnen benutten voor spirituele groei. Er zijn oefeningen om de meditatiemethode toe te passen in je dagelijkse leven. En er is gelegenheid om je eigen vragen en ervaringen in te brengen, en uit te wisselen met medecursisten.

's Middags heb je vrijaf en kun je doen waar je het meest behoefte aan hebt: vakantie houden en de omgeving verkennen of gaan wandelen en mediteren op een afgelegen plek in de prachtige natuur.

Van 18u tot 20.00u komen we weer bij elkaar voor meditatie en het uitwisselen van ervaringen en het afsluiten van de dag.

Onderdelen van deze cursus komen overeen met de jaarcursussen die ik in Nederland geef en met de 5-daagse retraite in Winterberg.

Zomercursus 2:

Liefde en relaties op het spirituele pad

(Let op: deze cursus komt qua inhoud deels overeen met de cursus Spirituele relaties )

De aanleiding tot deze cursus is mijn boek "Verslaafd aan liefde, de weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties". Uit vele reacties blijkt dat er behoefte is aan concrete handvatten om het traditionele relatiedenken los te laten, en een nieuwe vorm van relatie te onwikkelen die niet langer gebaseerd is op behoeftigheid en angst, maar op liefde en spirituele ontplooiing. De spirituele relatie is een relatievorm waarin de partners hun autonomie en spirituele ontwikkeling vooropstellen en elkaar daarbij helpen. Ook mijn boek "Bevrijd door liefde" gaat over dit onderwerp en belicht de meer praktische kanten ervan.

Het probleem:

achterzijde van het chateau

(Foto van www.sylviaoverkamp.nl)

Iedereen heeft een zelfbeeld dat gebaseerd is op zelfafwijzing, en op behoeftigheid aan liefde en erkenning van buitenaf om je waardevol te kunnen voelen. Veel liefdesrelaties raken daardoor na een tijdje in een crisis en lopen stuk, of -wat erger is- komen terecht in een gezapig soort samenzijn, uitsluitend gericht op veiligheid en routine. En dat is jammer, want achter die versluierende en soms beknellende patronen zit wel een diepe en authentieke liefde. Die wordt echter steeds onbereikbaarder en in plaats daarvan ben je verwikkeld in een wederzijdse bevestiging van allerlei oude patronen en gevoelens. Liefde verandert steeds meer in veiligheid, en die wordt steeds meer een beknelling. Maar het alternatief -de relatie beëindigen- vervult je steeds meer met angst. Er lijkt geen andere oplossing dan te vluchten in de alledaagse bezigheden.

Voor iemand die geen relatie heeft, vindt een vergelijkbaar proces plaats: hij of zij krijgt steeds meer last van het gemis aan een vervullende relatie, gaat zichzelf daarover afwijzen, en ontwikkelt een toenemende behoeftigheid aan een nieuwe relatie, of aan bezigheden en middelen die deze behoeftigheid proberen toe te dekken. Als zich dan de kans op een nieuwe relatie voordoet, klamp je je daar zo aan vast dat er van meet af aan geen ruimte is voor autonomie en ontplooiing, waardoor ook deze relatie na een tijdje verzandt in gezapige veiligheid of stukloopt in een crisis.

De oplossing:

Het boek "Verslaafd aan liefde" laat zien dat er een uitweg is uit deze patstelling, namelijk het onderliggende probleem oplossen: de verstoorde relatie tussen jou en jezelf. Deze cursus leert je in de eerste plaats zien dat je hele zelfbeeld, en dus ook je relatie, gebaseerd is op een negatief geloof over jezelf, en op je aversie voor dit negatieve geloof. Doorgaans probeer je deze diepste pijnlijke zelfafwijzing toe te dekken met allerlei zelfbeschermende patronen, en met de liefde en erkenning van anderen. De belangrijkste leverancier van deze bevestiging is de liefdespartner. Zolang je elkaar gebruikt om maar niet je diepste zelfafwijzing te voelen, blijft je relatie een vlucht uit de werkelijkheid, en een bevestiging van de illusie van behoeftigheid. Maar zodra je kiest voor volledige eigen verantwoordelijkheid kun je je negatieve geloof over jezelf benutten als een toegang tot je meest fundamentele natuurlijke staat van zijn. Als je een liefdesrelatie hebt, kun je deze veranderen van een obstakel in een hulpmiddel bij de ontplooiing van je natuurlijke staat. Heb je geen relatie dan kun je deze cursus benutten om je behoeftigheid te veranderen in autonomie, en allerlei beknellende opvattingen over relaties (het zogenaamde "relatiedenken") los te laten. Daardoor is het hebben van een relatie niet langer je levensdoel, en wordt de kans op het krijgen van een vervullende spirituele relatie juist groter.

Inhoud en werkvormen

Thema's die in de lessen aan de orde komen zijn onder andere:

  • De beknellende basisprincipes van de traditionele relatie
  • Expliciet maken van impliciete claims, loslaten wat je wilt loslaten
  • Onvoorwaardelijke liefde en toch grenzen stellen: geen tegenstelling maar twee kanten van dezelfde autonomie
  • Seks als spirituele beoefening
  • De bevrijdende beginselen van de spirituele relatie

zwem-meertje bij de camping

(foto van www.sylviaoverkamp.nl)

De cursus zal uit spiritueel onderricht en praktische werkvormen bestaan. Je leert en oefent de bijzondere meditatietechniek om je negatieve gevoelens te benutten als toegang tot je natuurlijke staat. Er zijn diverse oefeningen in het niet verliezen van jezelf in contact met een ander. Daarnaast leer je eenvoudige maar doeltreffende technieken die je samen met een partner (zowel in een liefdesrelatie als in andere relatievormen) kunt toepassen om oude patronen te veranderen in spirituele: gericht op ontplooiing in plaats van op toedekking. Deze oefeningen helpen je bij het omhelzen van je eigen negatieve gevoelens in plaats van telkens weer de ander daarvoor verantwoordelijk te stellen (waardoor je jezelf tot slachtoffer maakt). Er zijn oefeningen in het luisteren naar de beknelling van de ander met helderheid en liefde en vrij van schuldgevoelens. Er is kortom een heel scala aan praktische werkvormen die je helpen om een bestaande relatie te transformeren tot een spirituele, of een toekomstige relatie op een spirituele wijze te beginnen. Hoewel deze workshop ook onderwerpen uit de Tantra bevat, is het geen Tantra-training in de beperkte betekenis van het woord. Concreet gesproken: in deze cursus houd je je kleren aan.

Tijdens de cursus is er ruimte om vragen te stellen over praktische en persoonlijke zaken die verband houden met het onderwerp relaties en spiritualiteit, liefde en seksualiteit.

Deze weekcursus komt grotendeels overeen met de cursus "Spirituele relaties" van vier dagen die ik in Nederland geef, en de beide weekends op Heideheuvel (die niet meer gegeven worden).

Voor wie, waar en wanneer?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die "Verslaafd aan liefde" en/of "Bevrijd door liefde" gelezen heeft, en praktische handvatten wil om op een spirituele manier relaties aan te gaan: gericht op autonomie, liefde en spirituele ontplooiing. Het is dus geen paren-cursus: heb je geen relatie dan kun je in de cursus je mogelijkheden verbreden om in de toekomst een spirituele relatie aan te gaan. Als je wel een relatie hebt, kun je met of zonder je partner deelnemen. Als je partner ook aan deze cursus meedoet, kun je de oefeningen naar keuze met elkaar of met andere deelnemers doen. Het aantal deelnemers hangt af van het aantal aanmeldingen, met een maximum van ongeveer 45 deelnemers.

Er wordt voor deze cursus geen aanvangsniveau verlangd. Het niveau van de cursus komt overeen met dat van mijn boeken en mijn video's. Als je volledig profijt wilt halen uit de cursus, is het aan te bevelen om een dagelijkse meditatie-beoefening te hebben of te beginnen van minimaal 10 minuten. Na afloop van deze cursus ontvang je de notities van de presentaties tijdens de cursus via de mail thuis. Er wordt verder geen cursusmateriaal verstrekt of vereist.

Professionele hulpverleners kunnen in deze cursus hun inzicht vergroten in de werking van de menselijke geest, met name in het aangaan van liefdesrelaties en de processen die ten grondslag liggen aan het mislukken of verzanden van veel relaties, en ten aanzien van eenzaamheids- en verlatingsproblematiek. Ze kunnen tevens hun communicatieve vaardigheden vergroten: leren luisteren op een meditatieve manier, en vanuit een natuurlijke helderheid en vriendelijkheid leren omgaan met hun cliënten. Deze cursus is ook geschikt als bijscholing ten behoeve van hulpverleners, trainers en therapeuten die mindfulness en meditatie als onderdeel van hun werkzaamheden (willen) gebruiken.

Het chateau de Valognes

chateau_valogne_2Allebei de cursusweken vinden plaats in de buitenlucht op de binnenplaats van het Chateau de Valognes in het natuurgebied van de Morvan. Het ligt op 12 km van het oude Romaanse stadje Autun. In het kasteel zijn enkele kamers of appartementen te huur en bij het kasteel is een rustige en bosrijke camping. In de omgeving zijn ook veel huisjes en Bed&breakfasts te vinden.

Op 5 km afstand van de cursuslocatie ligt Lucenay l’éveque  waar twee Nederlandse eigenaren  hun ‘mini-hotel’ houden. De vanafprijs voor een kamer met ontbijt bij eenpersoonsbezetting is €50,- Er kan ook gegeten worden. Zie de website voor meer info en een visueel voorproefje    http://www.laroseraie.nl/reserveren.html

Elke cursus begint op maandagochtend en duurt tot en met vrijdagavond. Op zondagmiddag voorafgaand aan elke cursusweek is er telkens een feestelijke ontvangst op het kasteel voor de nieuwe cursisten met koffie/thee en taart. Meer foto's van de locatie vind je op http://www.chateauvalogne.fr

 

Andere cursussen, retraites & workshops

Jaarcursussen Jan Geurtz

Jaarcursus meditatie en spiritualiteit

Jaarcursus meditatie en spiritualiteit Na de zomer begint er weer een online jaarcursus eerste, tweede en derde jaar. ...

Online Dzogchen Thuisretraite

Online Dzogchen thuisretraite   Vanwege corona-omstandigheden heb ik alle retraites in Winterberg moeten afgelasten. In plaats daarvan geef ...